Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Om jag har betyg som motsvarar behörighetskraven? 

Bedömning av motsvarande kunskaper sker enligt direktiven i MYh Handbok för tillträde till yrkeshögskolan. Lika gäller för Folkhögskolebetyg eller betyg från andra utbildningsanordnare.