Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Personal

KOntaktuppgifter

Maria Kalén

Thomas Andersson
Enhetschef
Tfn: 0611-34 84 19
E-post: thomas.andersson@harnosand.se

Maria Kalén


Maria Kalén
Utbildningssamordnare
Tfn: 0611-34 86 03, 070-254 34 74
E-post: maria.kalen@harnosand.se

Johnny Haglund

Dan Westin
Utbildningsledare & utbildare energiutbildning
Tfn:0611-34 84 88, 070-284 31 71
E-post: dan.westin@harnosand.se

Carina Högström


Carina Högström
Utbildningsledare & utbildare energiutbildning
Tfn: 0611-34 86 43, 070-191 64 40
E-post: carina.hogstrom@harnosand.se

Hans Östberg


Hans Östberg

Utbildningsledare & utbildare energiutbildning
Tfn: 0611-34 85 35,  073-460 29 11
E-post: hans.ostberg@harnosand.se


Tomas Ljunglund, rektor


Daniel Nilsson
Utbildningsledare & utbildare energiutbildning
Tfn: 070-340 27 55 
daniel.nilsson@harnosand.se


Erik Sandberg
Utbildningsledare & utbildare fartygsbefäl
Tfn: 0611-34 85 39, 070-259 11 30
E-post: erik.sandberg@harnosand.se

Maria Kalén


Gun-Britt Marklund
Verksamhetsstrateg, Lärcentrum
Tfn: 070-301 25 33
E-post: gun-britt.marklund@harnosand.se

Maria Kalén

Annika Lill
Verksamhetsutvecklare, Lärcentrum
Tfn: 070-295 04 68
E-post: annika.lill@harnosand.se

Maria Kalén

Erik Norberg
Tekniker HETA
Tfn: 070-340 26 34