Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vilka är vi och vad arbetar vi med på Heta Utbildningar?

Nu kommer du att en personlig presentation av Heta Utbildningar, från mig som arbetat här sedan 2008.

Vi är runt tio fast anställda med en stor variation av personligheter. Det vi alla har gemensamt är ett stort intresse för utveckling och utbildning. Här finns titlar som utbildningsledare, utbildare, enhetschef, utbildningssamordnare, it-samordnare, administratör och utvecklare. Förutom oss anställda vimlar det av konsulter från näringslivet, vilka kommer in och utför specifika uppdrag.

Ja, vad kan du få möta för personligheter? Här kommer ett urval:

  • Ut- och invecklaren som har spännande teorier om allt
  • Superhjärnan som är ljusår framför oss andra
  • Den lugna och metodiska som inte ger vika om det börjar blåsa
  • Entreprenören som ser att allt är möjligt
  • Spindeln i nätet som står för struktur och ordning
  • Tidsoptimisten med dubbla dagar i almanackan

Vi är ett gäng starka viljor med många idéer som kompletterar varandra och befinner sig i en strukturerad kommunal miljö. Den kreativitet och struktur som vi gemensamt jobbar inom leder oftast till riktigt bra utveckling och resultat.

Men vad är det då vi konkret jobbar med?

Heta Utbildningar verkar inom två områden yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning till företag. Utbildningarna handlar till största del om energiteknik men vi har också några YH-utbildningar inom andra områden.

Vi bedriver eftergymnasial utbildning på Yrkeshögskolenivå i nära samarbete med branscher, som har stor efterfrågan av personal. Företagen är med och skapar utbildningarnas innehåll efter det faktiska behovet av kompetens. Utöver studiebesök- och gästföreläsare från branschen är lärande i arbete hos företagen ett stort inslag. De som studerar hos oss har mycket goda förutsättningar att få jobb, inte minst på grund av all branschkontakt. Den utveckling vi ser hos de studerande från att de börjar här till att de går till jobb är en stor morot för vår personal.

Företagsutbildningar jobbar vi också med. Vi har flera paketerade utbildningar vilka ofta leder till certifieringar och vi skräddarsyr också unika utbildningar efter kundernas behov. En fantastisk resurs som vi använder som laborativ miljö i vårt utbildande är Härnösands Energitekniska Arena, det är en 2600kvm stor byggnad fylld med teknisk utrustning.

Teori och böcker i all ära men att kombinera detta med att också göra saker praktiskt i vår unika Arena leder till färdigheter som är svåra att få någon annan stans!