Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningar

UPPDRAGSUTBILDNING

Av INCERT godkänt examinationscenter för F-gas/AC certifiering.

I uppdrag av Energimyndigheten examinationscenter för Bioenergi, Solel, Solvärme och Värmepump certifiering av installatörer enligt RES-direktivet.

YRKESHÖGSKOLA

– Utifrån att det finns stora och tydliga behov av kompetens inom byggsektorn, för att samhället ska kunna möta de behov som finns på bland annat bostadsmarknaden har MYH:s generaldirektör i år 2017 valt att lägga extra tyngd på området Samhällsbyggnad och byggteknik.

Heta Utbildningar erbjuder två ingenjörsutbildningar inom området samt en utbildning till kyl- och värmepumptekniker.

Är du intresserad att arbeta på båt i skärgårdsmiljö finns en nyspännande utbildning till Fartygsbefäl. Som fartygsbefäl arbetar du med att köra mindre färjor, bogserbåtar, lotsbåtar och passagerarfartyg.

Härnösand har lång tradition av utbildningar inom energiteknik från gymnasie- till universitetsnivå. Härnösands kommun är ansvarig utbildningsanordnare för Heta Utbildningar som startade 2006 som kvalificerade yrkesutbildningar/KY men övergick 2009 till att bli yrkeshögskola/YH.