Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Bredbandsprojektör-Beredare

200 yh-poäng, 1 år

Planerad utbildningsstart hösten 2018

I frontlinjen för utbyggnad av det digitala samhället

Det pågår en miljardsatsningar på utbyggnad av höghastighetsbredband i Sverige. Både fiber och mobila nätverk byggs ut för att mindre orter och glesbygd ska kunna ingå i det digitala samhället.

Bredband skapar nya möjligheter att samarbeta och kommunicera för privatpersoner, företag och samhället i stort. Nya konsumtionsmönster har utvecklats, affärslivet förändrats och olika digitala sociala nätverk växer upp.
Den ökande datatrafiken från smarta telefoner, surfplattor och datorer kräver bättre och stabilare nätkvalitet. Idag är efterfrågan storefter kompetenta bredbands-projektörer som kan leda och projektera anläggning av fiber- och mobilanät.

En bredbandsprojektörkompetens omfattar alla led från förplanering och beslut till driftsättning. Det kräver kompetens som projekt- och arbetsledare genom hela processen. Som bredbandsprojektör arbetar du med upphandling, kontrakt och avtal, materialplanering och beställning samt arbetsledning. Arbetet kräver även att man är lyhörd och bra på att kommunicera med markägare, medfinansiärer och andra intressenter.

Vill du vara i frontlinjen och bygga ut det digitala samhället är det denna utbildning du ska gå!

Efter utbildningen

De tjänster som man kan jobba med efter denna utbildning kan exempelvis kallas Bredbandsberedare, Nätprojektör, Nätberedare, Bredbansdprojektör, Telekomprojektör eller Fiberprojektör.

InformationsbladPDF