Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Certifieringskurs, Solel

Kursen kommer att öka deltagarens kunskap om solel och andra förnybara energisystem och därmed också stärka dina och/eller dina medarbetares förmåga att sälja och installera ett system som motsvarar kundens behov och önskemål.

Pris: 7 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår (prisjustering 2019)
Tid: Start kl 10:00 dag ett och avslutning ca 17:30 dag två
Plats: Heta Utbildningar i Härnösand, Gånsviksvägen 2
Antal platser: 12 st. Kursen startas vid minst 8 anmälda.

Resa och logi: Information finns i menyn till vänster

Om du har gått en kurs tidigare, inom någon av inriktningarna, utgår en rabatt enligt följande
kurs 2 med 20%
kurs 3 med 25%
kurs 4 med 30%
rabatten utgår endast om kursen är till ordinarie pris.

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften

Anmäl dig genom att klicka på passande datum

Datum

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


21-22 januari -19

8 700 kr exkl moms

20 dec

21 dec

21 dec


8-9 april

8 700 kr exkl moms

19 mars

20 mars

21 mars


 

RES

Information om förkunskapskrav och certifiering enligt INCERT finns i menyn till vänster.

Så här går det till

Två veckor innan kursdagarna i Härnösand, skickar vi ut kursmaterialet med post som du ska läsa igenom innan du kommer till kursstarten. Som stöd i dina självstudier får du tillgång till vår e-learningplattform på vilken det bland annat finns information om kursen, inspelade föreläsningar, läsanvisningar och självtester.

En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand.

Första dagen i Härnösand, ägnar vi åt viktiga teoretiska moment i kursen. Dessutom får du information om hur certifieringen går till och vad som krävs.

Andra dagen, ägnas åt praktiska moment i solellabbet. Dagen avslutas med en kort individuell genomgång/examination av det praktiska momentet och ett teoretiskt prov

Kontaktpersoner:

Carina Högström, Heta Utbildningar i Härnösand. 0611- 34 86 43 carina.hogstrom@harnosand.se

Maria Kalén, Heta Utbildningar i Härnösand, 0611-34 86 03 maria.kalen@harnosand.se

Paneler