Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Elkrafttekniker

400 yh-poäng, 2 år

Planerad utbildningsstart hösten 2018

Eldistribution med apparatteknik

Utbilda dig till ett hett framtidsyrke! Är du intresserad av att arbeta inom en expansiv bransch? Energiomställningen i samhället innebär stora investeringar för elbranschen och därmed ökar också behovet av kompetent arbetskraft. Vill du vara med och förnya och underhålla våra elkraftanläggningar? Sök vår utbildning till elkrafttekniker!

I utbildningen ingår en betydande del praktik (Lärande i arbete, LIA) som gör att man får en god chans att knyta viktiga kontakter.

Utbildningen till elkrafttekniker ger dig möjligheter att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av våra befintliga elnät som just nu pågår. Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar, som Smarta nät, nätkoder och mikroproduktion för att möta de växande kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker med rätt kompetens.

Du får en bred praktisk och teoretisk kunskap inom elkraftteknik. Du får även den teoretiska kunskap som krävs för att söka allmän behörighet hos Elsäkerhets-erket efter genomförd lärlingstid.

Du får också en god grund för vidareutbildning inom branschen.

Efter utbildningen

Du kan efter utbildningen arbeta som elkrafttekniker hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, service- och underhållstekniker, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.