Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Fördjupningsutbildning för Energi- och klimatrådgivare

Värmepumpar

Utbildningen ger en fördjupad teoretisk kunskap om olika typer av värmepumpars egenskaper och funktion samt förståelse för vilka egenskaper hos byggnaden och värmesystemet som har betydelse vid val av värmepumpsystem.

Under kursen kommer du också att få praktisk erfarenhet och kunskap om värmepumpens huvudkomponenter, dess funktion och kunna identifiera dessa fysiskt, samt få insikt i värmefaktorns starka temperaturberoende.

Utbildningens mål är således att Kommunala Energi- och klimatrådgivare ska kunna ge bättre råd beträffande val av värmepump för en specifik byggnad alternativt kunna avråda från köp eller föreslå andra energieffektiva lösningar.

Solvärme/Bioenergi

Utbildningen ger en fördjupad teoretisk kunskap om olika typer av solfångare/bioenergianläggningars egenskaper och funktion samt förståelse för vilka egenskaper hos byggnaden och värmesystemet som har betydelse vid val av uppvärmningssystem.

Under kursen kommer du också att få praktisk erfarenhet och kunskap om systemens huvudkomponenter, dess funktion och kunna identifiera dessa fysiskt, samt få insikt i solvärmesystemets starka temperaturberoende och värdet av en rökgasanalys på en ved- och pelletspanna.

Utbildningens mål är således att Kommunala Energi- och klimatrådgivare ska kunna ge bättre råd beträffande val av värmesystem för en specifik byggnad alternativt kunna avråda från köp eller föreslå andra energieffektiva lösningar.

Följande kurser går under hösten

Anmäl dig genom att klicka på passande kursdatum.
Kursmaterialet sänds med post dagen efter anmälan.

Kursdagar i Härnösand

Sista anmälningsdag

 

Värmepumpar 12-13 december

stängd

 

Observera att det inte är självstudier på heltid, utan du har möjlighet att under ca 14 dagar läsa igenom kursmaterialet, titta på videoföreläsningar samt göra självtester.

För mer information kontakta:
Maria Kalén
0611-34 86 03
maria.kalen@harnosand.se

Text