Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Synrehabiliterare

200 yh-poäng, 1 år

Planerad utbildningsstart hösten 2018

En unik vidareutbildning på distans!

Är du intresserad av rehabilitering och av att ge personer med synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom rehabilitering?

Då kan Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand erbjuda dig en unik vidareutbildning till synrehabiliterare. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap inom synområdet.
Som synrehabiliterare har du kunskaper och färdigheter för att leda, utveckla och stödja insatser för personer med olika grad av synnedsättning. Efter utbildningen ska du kunna använda olika arbetsmetoder vid synrehabilitering samt prova ut synhjälpmedel. Motiverande samtal ingår som en del i rehabiliteringen.
Utbildningen riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet av rehabilitering, vård- eller omsorgsarbete. Det är även en lämplig påbyggnad för exempelvis arbetsterapeuter, ögonsjuksköterskor, sjukgymnaster och optiker. Som synrehabiliterare kan du arbeta på syncentraler. Men kompetensen efterfrågas också på exempelvis Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor och hos företag som levererar tekniska hjälpmedel. Efter utbildningen kan du se fram emot att möta en bransch som är i stort behov av arbetskraft. Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper inom ett brett kompetensområde.
I utbildningen ingår en betydande del praktik (Lärande i arbete, LIA) som gör att du får en god chans att knyta viktiga kontakter.

Efter utbildningen

Allra störst efterfrågan på synrehabiliterare kompetens har landets syncentraler. Men efterfrågan finns också hos andra arbetsgivare med rehabiliterande verksamhet, produkter och tjänster inom synområdet. Har du annan rehabiliterande yrkeskompetens i grunden öppnas ytterligare arbetsplatser för dig. Efter utbildningen kan du se fram emot att möta en bransch som är i stort behov av arbetskraft.