Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

El- och energisysteminstallationer, 25 p
Elsystem i, kyl-, värme- och klimatanläggningar, 25 p
Energi-, kyl- och värmetekniska beräkningar, 10 p
Examensarbete, 15 p
Försäljning och projektering, 25 p
Kyl- och värmepumpanläggningar, 25 p
Kylprocesser och köldmedier, 25 p
Lärande i arbete 1/LIA 1, 15 p
Lärande i arbete 2/LIA 2, 35 p
Lärande i arbete 3/LIA 3, 50 p
Styrsystem i kyl- och värmepumpanläggningar, 25 p
Värmepump- och värmesystem, 25 p

Summa: 300 yrkeshögskolepoäng  (5 poäng motsvarar en veckas studier)