Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Arbetsmiljö (10p)
Arbetsmiljö och kvalitetsledning(20p)
Elanläggning - byggnation inkl. ekonomistyrning (25p)
Elanläggning – elnät (20p)
Elanläggning – underhåll (25p) 
Ellära - elnätsberäkningar i praktiken (25p)
Ellära (45p)
Ellära – fördjupning (25p)
Elmaskiner (15p) 
Examensarbete (25p)
Hållbara energisystem (15p)
LIA 1 Yrkesintroduktion (15p)
LIA 2 Eldistributionssystem (35p)
Mekanik och hållfasthetslära (20p)
Projekt och kommunikation (15p)
Reläskydd och kontrollutrustning (5p)
Ritning och dokumentation (10p) 

Summa: 350 poäng 

Valbara kurser

LIA 3a Eldistribution, 25 p
LIA 3b Apparatteknik, 25 p
LIA 4a Eldistribution, 25 p
LIA 4b Apparatteknik, 25 p

Summa: 50 poäng

Totalt: 400 yrkeshögskolepoäng. 5 poäng motsvarar en veckas studier