Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Arbetsmiljö  (10p)
Elteknik inriktning energianläggningar (30p)
Examensarbete (25p)
Fjärrvärmesystem (25p)
Hållbara energisystem (25p)
Hållfasthetslära inriktning energianläggningar (15p)
Kraftvärmeteknik (35p)
Lärande i arbete 1 (15p)
Lärande i arbete 2 (30p)
Lärande i arbete 3 (30p)
Lärande i arbete 4 (30p)
Projekt och kommunikation (15p)
Strömningslära och turbomaskiner (15p)
Styr- och reglerteknik (20p)
Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsledningssystem (15p)
Termodynamiska processer och ångsystem (20p)
Tillämpad matematik och energiteknik för drifttekniker (20p)
Underhållsteknik (15p)
Vatten - och kylsystem (10p)

Summa: 400 yrkeshögskolepoäng  5 poäng motsvarar en veckas studier