Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningsform
Platsbunden 2 år

Yrkeshögskolans kärnvärden

  • Arbetslivsdriven
    Yrkeshögskolan tar sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna.
  • Skräddarsydd
    Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.
  • Målinriktad
    Arbetsliv anordnare och studerande är motiverade och har tydligt fokus på matchningsmålet. Yrkeshögskolans målinriktade arbetssätt märks också genom LIA (lärande i arbete), där studerande kan utveckla praktiska färdigheter i skarpt läge på en relevant arbetsplats.

Av arbetslivet - för arbetslivet

Utbildningar är anpassade mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att utbudet kan variera från år till år. För att hålla rätt kvalité och motsvara arbetslivets krav har varje utbildning en ledningsgrupp där arbetslivet är i majoritet. Arbetslivet bidrar med bland annat föreläsare, studiebesök och erbjuder praktik, (LIA)
Yrkeshögskolan är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Lärande i arbete (LIA) - utbildning i skarpt läge

Den nära kontakten med arbetslivet märks kanske tydligast under LIA-perioderna, som innebär att den studerande utvecklar praktiska färdigheter i skarpt läge ute på en relevant arbetsplats. LIA står för ”lärande i arbete” och är en integrerad del av utbildningen och ska inte förväxlas med en vanlig praktik som saknar kursmål. LIA är också till fördel för arbetsgivaren som får möjlighet att lära känna en person inför en eventuell anställning.

CSN

Utbildningen är på heltid uppdelat på fyra terminer på vardera 100 yrkeshögskolepoäng, totalt 400 YH-poäng .​ Sök studiemedel.