Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö

400 yh-poäng, 2 år

Pågående med avslut juni 2019. (Ej sökbar)

Du som är intresserad av sjö och hav, utbilda dig till ett spännande och omväxlande yrke!

Utbilda dig till efterfrågat fartygsbefäl för den mindre sjöfarten i våra hav och skärgårdar. Yrket som ger dig möjlighet att bo kvar på din ort.

Ombord på färjerederiets fartyg arbetar du t ex.  4-5 månader per år och ledig ca. 7-8 månader per år med full lön!
Om du tänker dig Kustbevakningen (KBV) som framtida arbetsgivare, så är FB7-examen ett krav inför antagning till KBV:s utbildning.

I utbildningen till fartygsbefäl i skärgårdsmiljö läser du kursen Fartygsbefäl klass 7, där vi varvar teori och praktik med Lärande i Arbete (LIA) som ger dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet till sjöss i våra hav och skärgårdar. Din LIA ger dessutom goda möjligheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare i hela Sverige.

I utbildningen finns bl.a. navigationsutbildning i modern simulatormiljö samt ombord skolfartyget M/S Topaz i den vackraste av skärgårdar – Höga Kusten! Avancerad brandutbildning (Advanced Fire Fighting), maskinutbildning (MB8), radioutbildning (ROC), sjömanskap ingår, mm.

En termin, kursen Fartygsbefälsexamen klass VII, genomförs på en sjöfartshögskola på annan ort.

Efter slutförd utbildning har du en FB7-examen. För att få FB7-behörighet behöver du ytterligare 6 månaders sjötid. En del av sjötiden får du inom utbildningen i kursen Lärande i arbete/LIA, resterande får du arbeta ihop efter utbildningen.

Efter utbildningen

Som fartygsbefäl arbetar du med att köra mindre färjor, bogserbåtar, lotsbåtar och passagerarfartyg i skärgårdsmiljö, inkluderande skötsel och löpande underhåll av fartygsmaskineri.

Skärgårdsfartyg