Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Bryggtjänst och sjömansskap (25 p)
El- och materialkunskap (20 p)
Examensarbete (10 p)
Fartyg och arbetsmiljö (20 p)
Fartygsbefälsexamen klass VII (100 p)
Sjöfartssäkerhet (15 p)
Isbrytning och fartygsassistans (10 p)
Lagstiftning och företagande för skärgårds- trafiken (15 p)
LIA 1 (65 p)
LIA 2 (70 p)
Maritim engelska (5 p)
Maskinteknik (10 p)
Navigation och marin radiokommunikation (25 p)
Termokemiska risker ombord (10 p)

Summa: 400 yrkeshögskolepoäng. 5 poäng motsvarar en veckas studier

OBS! Kursen Fartygsbefälsexamen klass VII ges på en sjöfartshögskola, vilken ligger på annan ort.