Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningsform
Platsbunden 2 år

Vad är yrkeshögskola?​

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.
  • Anpassade utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik.
  • Studiemedelsberättigande och avgiftsfria utbildningar.

Heta Utbildningar Yrkeshögskolans utbildningar är anpassade mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Innehållet på yrkeshögskolans utbildningar varierar beroende hur behovet från arbetsmarknaden ser ut, vilket innebär att utbudet av utbildningar kan variera från år till år. För att vara säker på att utbildningarna motsvarar vad som krävs i arbetslivet  drivs alla utbildningar i ett nära samarbete med aktuell bransch. Branschen bidrar till exempel med föreläsare och erbjuder praktik, (LIA)

Lärande i arbete/LIA

Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

CSN

Utbildningen är på heltid uppdelat på fyra terminer på vardera 100 yrkeshögskolepoäng, totalt 400 YH-poäng .​ Sök studiemedel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster