Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

(5 poäng motsvarar en veckas stuider)

Affärsmannaskap och kundrelationer, 15 p
Elsystem i kyl- och värmepumpanläggningar, 25 p
Grundläggande Kylprocess, teori och praktik, 30 p
Kyl- och värmepumpteknik 1, 30 p
Kyl- och värmepumpteknik 2, 45 p
Lärande i arbete 1/LIA 1, 25 p
Lärande i arbete 2/LIA 2, 25 p
Lärande i arbete 3/LIA 3, 50 p
Miljöteknik kyl- och värmepumpanläggningar, 10 p
Presentationsteknik, 10 p
Styrsystem i kyl- och värmepumpanläggningar, 25 p
Tillämpad el i kyl & värmepumpanläggningar, 10 p

Summa: 300 yrkeshögskolepoäng