Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Underhållstekniker inom
processindustrin

400 yh-poäng, 2 ÅR

DISTANS

INFORMATIONSBLADPDF

Utbildningsstart 2 september 2019

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa!

Vidareutbilda dig till ett välbetalt jobb och bli eftertraktad i hela Europa! Det kommer behövas cirka 5 000 välutbildade underhållstekniker per år i Sverige. Aktuella företag bekräftar att behovet kommer vara stort de kommande åtta till tio åren.

Utbildningens kursplaner är framtagna i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger dig också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen ger dig möjlighet att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.

Målet med utbildningen är att du som studerar ska få:

  • Specialiserade kunskaper inom exempelvis el, automation, felsökning, återställandeteknik, arbetsmiljö och säkerhet.
  • Kunskaper om angränsande industriella områden, främst industriell IT och energieffektivisering.
  • Färdigheter att planera, utföra samt identifiera resurser för ett hållbart och säkert underhållsarbete i en processindustriell miljö.
  • Lösa sammansatta problem som kan uppstå under drift, vid revision eller oplanerade stopp.
  • Klara avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

Du kan till exempel jobba som:

  • Arbetsledare - inom underhåll
  • Underhållstekniker
  • Servicemontör - inom industrimaskiner
  • Processtekniker - inom styr- och reglerteknik.

Om du inte har de förkunskapskrav som efterfrågas, kontakta Vuxenutbildningen i Härnösand

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansök denna utbildning nu!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster