Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Inför starten

Utbildningsstart 2 september 2019

Heta Utbildningar i Härnösand/Yrkeshögskola.

Terminer

2019-09-02 –  2019-12-22   80 YH-poäng
2019-12-30 –  2020-06-14 120 YH-poäng

2020-08-31 –  2020-12-20  80 YH-poäng
2020-12-28 –  2021-06-13 120 YH-poäng

2021-09-06 –  2021-11-14  50 YH-poäng

Juluppehåll under vecka 52.

Hitta bostad

Studieinformation​

Lektionstider
Det är lärarledd undervisning måndag – torsdag är förlagd mellan klockan 08.00-16.00, förutom måndagar då undervisningen börjar kl 10.00. Tentamen och vissa praktiska kurser ligger på fredagar, förövrigt försöker vi hålla fredagarna öppna för självstudier. Personal finns tillgänglig under kontorstider måndag – fredag 08.00-16.00

Lärplattform itslearning​
Alla studerande får ett eget konto där de kan ta del av information, schema, studieplanering, föreläsningsanteckningar, uppgifter, extra material med mera. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med utbildare och utbildningsledaren.

LIA/lärande i arbete Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång kan förekomma. Utbildningsledningen rekommenderar att alla föreliggande kurser är genomgångna med minst ett godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Närvaro Sjukfrånvaro anmäls till expeditionen via e-post, telefon eller Dexter. Utbildningen har inget närvarokrav men vissa kursmoment kräver obligatorisk närvaro vilket finns redovisat i respektive kursplan. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

CSN Utbildningarna är studiemedelsberättigade, men tänk på att A-kassan inte godkänner stämpling under jul- och sommaruppehållet. Ansök gärna för två perioder/terminer per gång (max 52 veckor), www.csn.se

Kurslitteratur Som studerande anskaffar och bekostar du själv litteraturen enligt kursplan och litteraturlista. Böckerna kan köpas in under utbildningens gång. Skolan erbjuder i vissa kurser eget studiematerial, som kan ersätta en del kurslitteratur. Tackar du ja till erbjudandet kostar det 200 kr/läsår.

Lokaler Den studerande har tillgång till hemklassrum och uppehållsrum under skoldagen.

Lunch och fika Ett uppehållsrum finns med kylskåp och mikrovågsugn.

Arbetskläder Arbetskläder och skor tillhandahålls utav skolan och ska användas vid praktisk undervisning.

Datorer För den som vill använda egen dator i undervisningen finns ett trådlösa nätverk att tillgå. På expeditionen finns en studerandedator där man kan hämta information.

Studieintyg/betygsutdrag För att få intyg och betygsutdrag ska du kontakta expeditionen 0611-34 86 03 eller info@hetautbildningar.se

Förberedande kurs i matematik För att underlätta för er som inte räknat på några år har vi skapat en förberedande kurs i matematik som kan genomföras före utbildningsstarten.