Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Energiteknik, strömningslära och värme- överföring (30 p)
Fysik och kemi (20 p)
Matematik (25 p)
Elteknik och apparatskåp (20 p)
Excel (5 p)
Fastigheter och installationer i praktiken (10 p)
LIA 1 Installation och entreprenad (10 p)
Ritningsteknik (CAD + 3D CAD) (25 p)
Fjärrvärme (10 p)
Kylteknik och klimatsystem (15 p)
LIA 2 Consult transmission och CAD Basic training (25 p)
LIA 3 Konstruktion och 3D CAD Advanced training (30 p)
Pannor, ved och pellets (10 p)
Sanitetsteknik (10 p)
Solceller och mikroelnät (15 p)
Styr och reglerteknik (15 p)• Vattenburen värme och solenergi (20 p)
Ventilation (20 p)
AMA (5 p)
Byggnadsteknik och energibesparing (10 p)
Byggprocess, kvalitet och ekonomi (15 p)
CAD BIM (10 p)
Exjobb (25 p)
Försäljning, avtal och entreprenadjuridik (10 p)
Hållbar utveckling (10 p)
LIA 4 Konstruktion och 3D CAD/BIM Professional training (35 p)
Projektledning (15 p)

Summa: 450 yrkeshögskolepoäng. 5 poäng motsvarar en veckas studier