Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Certifierad installatör, examineringskurs

Solkraftsprojektör, grundkurs

Information, kursdatum och anmälningsformulär finns i menyn till vänster

Certifierad installatör

Nu kan du bli certifierad bioenergi-, solel-, solvärme eller värmepumpsinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrund
Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2.
Certifieringen som i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig.  Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.
Heta Utbildningar i Härnösand har på uppdrag från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterialet i samarbete med branschen.  INCERT AB avser att ackreditera sig för certifieringen i Sverige.

Certifiering ger konkurrensfördelar
Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra den nya certifieringen mot slutkonsument, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom annonser och information i massmedia och genom de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl.a. Energimyndigheten, och på INCERT AB:s hemsida över certifierade installatörer.

Förkunskaper
För att gå kursen på Heta Utbildningar krävs ingen erfarenhet eller formell utbildning men underlättar vid inlärandet och möjligheterna att klara examinationen. Om du saknar den praktiska erfarenheten kan du certifiera dig senare när du skaffat den. Ett godkännande på det teoretiska och praktiska provet gäller i fem år.
Läs mer i menyn till vänster, "INCERT, förkunskaper och certifiering".

Här kan du läsa mer om RES-labbetöppnas i nytt fönster

Grundkurs solkraftsprojektör

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna kring solel. Du är kanske ny i branschen eller har jobbat ett tag och vill lära dig mer eller du kanske tänker installera en solelanläggning på din/företagets egen fastighet - villa, flerbostadshus eller lokal.

Kursen kan också vara lämplig för fastighetsägare, förvaltare, stadsplanerare, tekniska konsulter, Energi och Klimatrådgivare m.fl.

Kontakt

Heta Utbildningar i Härnösand.
info@hetautbildningar.se

Då vi ofta är i undervisning har vi begränsade möjligheter till telefonsupport.
Du är varmt välkommen att höra av dig via e-post som första steg så ringer vi upp dig

Maria Kalén