Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Inför starten

Utbildningsstarter under 2019

Distansstudier

Utbildningsstart 1

2019-09-02 – 2020-01-12  100 YH-poäng
Juluppehåll under vecka 52.

Utbildningsstart 2

2020-01-13 – 2020-06-14  100 YH-poäng

Studieinformation​

Heltidsstudier​ distans
Utbildningen är på helfart och en lärplattform (itslearning) används i undervisningen. I lärplattformen presenteras kurser och uppgifter. Här kan man även kommunicera med sin lärare och sina studiekamrater. Föreläsningar sker oftast via direktlänk under dagtid. Vi rekommenderar därför att du undviker att kombinera utbildningen med ett arbete.

Lärplattform itslearning​
Alla studerande får ett eget konto där de kan ta del av information, schema, studieplanering, föreläsningsanteckningar, uppgifter, extra material med mera. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med utbildare och utbildningsledaren.

Obligatoriska träffar
Utbildningen innehåller fem obligatoriska träffar på skolan i Härnösand.

LIA/lärande i arbete
Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång kan förekomma. Utbildningsledningen rekommenderar att alla föreliggande kurser är genomgångna med minst ett godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Närvaro
Sjukfrånvaro anmäls till expeditionen via e-post, telefon eller Dexter. Utbildningen har inget närvarokrav men vissa kursmoment kräver obligatorisk närvaro vilket finns redovisat i respektive kursplan. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

CSN
Utbildningarna är studiemedelsberättigade, men tänk på att A-kassan inte godkänner stämpling under jul- och sommaruppehållet. Ansök gärna för två perioder/terminer per gång (max 52 veckor), www.csn.se

Kurslitteratur
Som studerande anskaffar och bekostar du själv litteraturen enligt kursplan och litteraturlista. Böckerna kan köpas in under utbildningens gång.

Lunch och fika vid inneveckor
Ett uppehållsrum finns med kylskåp och mikrovågsugn.

Arbetskläder
Arbetskläder och skor tillhandahålls utav skolan och ska användas vid praktisk undervisning.

Studieintyg/betygsutdrag
För att få intyg och betygsutdrag ska du kontakta expeditionen 0611-34 86 03 eller info@hetautbildningar.se

Förberedande kurs i matematik
För att underlätta för er som inte räknat på några år har vi skapat en förberedande kurs i matematik som kan genomföras före utbildningsstarten.