Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betyg
Kursbetyg från gymnasieskolans ämnen; Matematik 1, Svenska 1, Engelska 5, Naturkunskap 1, Kyl- och värmepumpsteknik och Ventilationsteknik omvandlas enligt följande.
Bokstavsbetyg: IG - 0 p, G - 1 p, VG - 2 p, MVG - 3 p.
Sifferbetyg: 1 - 0 p, 2 - 0 p, 3 - 1 p, 4 - 2 p, 5 - 3 p.
Bokstavsbetyg enlig GY-11: F - 0 p, E - 1 p, D - 1,5 p, C - 2 p, B - 2,5 p, A - 3 p. Totalsumman divideras med antalet betyg vilket ger maxpoäng 3.

Bedömning av motsvarande kunskaper sker enligt direktiven i MYh Handbok för tillträde till yrksehögskolan. Lika gäller för Folkhögskolebetyg eller från annan utbildningsanordnare.

Tidigare utbildning
Examen från gymnasiets VVS- och fastighetsprogrammet ger 1 poäng.

Vid lika urvalspoäng lottas placeringen genom yh-antagning.se